shopup.com

ดูบทความการคำนวนปริมาตรไม้

การคำนวนปริมาตรไม้

การคำนวนไม้ , ไม้เป็นวัสดุที่มักจะซื้อขายกันโดยอ้างอิงราคากับปริมาตร โดยส่วนใหญ่ร้านที่ขายไม้แปรรูปจะใช้ราคาต่อลูกบาศ์กฟุต (หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า คิวบิกฟุต หรือ คิวฟุต)

สำหรับคอนเซ็ปต์การคำนวนที่ให้เข้าใจง่ายๆคือ การเปลี่ยนหน่วยทุกอย่างให้อยู่ในรูปฟุต
การเรียกขนาดของไม้แปรรูป จะพูดหน่วยเป็น นิ้ว ส่วนความยาวจะพูดเป็นเมตร ซม. หรือ ฟุต เช่น
ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x2" (หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว เรียกสั้นๆก็ สอง สอง) ยาว 1.5 เมตร
ไม้สัก จะใช้ความยาว เป็นฟุตเลย ไม่ได้ใช้เป็นเมตร

สามารถแปลงเป็นหน่วยฟุต ดังนี้

12 นิ้ว = 1 ฟุต   (สัญลักษณ์ของนิ้ว และ ฟุต ตามลำดับ 12" = 1')

1.5 เมตร = 5 ฟุต (เป็นแค่ค่าประมาณคร่าวๆ คือ 30 ซม เป็น 1 ฟุต )

ฉะนั้นไม้ 2" x 2" x 1.50 = 2/12 x 2/12 x 5 = 0.139 คิวบิกฟุต

หรือ ใช้สูตรในการคำนวนอีกวิธีคือ นำหน่วย นิ้ว x นิ้ว x เมตร x 0.0228

ค่าคงที่ 0.0228 ได้มาจากการแปลงหน่วยของ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 เมตร ให้อยู่ในรูปคิวบิกฟุตนั่นเอง

 

การกำหนดราคาไม้ในท้องตลาด จะเริ่มจากการหาปริมาตรของไม้ท่อนเป็นคิวฟุต
แล้วจึงนำไปคูณกับราคา/คิวฟุต

สำหรับปริมาตรอีกอย่างที่นิยมใช้กับไม้เนื้อแข็ง ก็เช่น ลูกบาศก์เมตร ก็ให้ทำหลักการเดียวกัน
คือแปลงหน่วยให้อยู่ในรูปลูกบาศก์เมตรก่อนแล้วค่อยคูณราคา/ลูกบาศก์เมตรนั่นเอง

ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้สัก เป็น ลบ.ฟุต (หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxฟุต)

หมายเหตุ  : นิ้ว มักเขียนแทนด้วย "  :ฟุต มักเขียนแทนด้วย '

            12" = 1'    หรือ 1"  =  1/12' นั่นเอง

กำหนด  ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 2000บาท หาราคาไม้จาก ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต

วิธีคิด  หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน

= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 3 (ไม่ต้องแปลง)

= 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)  x 2000บาท(ราคาต่อคิวฟุต)

=  166.60 บาท (สำหรับราคาไม้ท่อนนี้)

   หากมีจำนวนท่อนเท่าใดก็คูณหาราคารวมได้เลย ไม้สักนั้นการกำหนดราคาจะดูที่หน้าไม้และความยาวเป็นหลัก ยิ่งหน้าไม้กว้างและยาวจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น

ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้เบญจพรรณ เป็น ลบ.ฟุต(หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxเมตร)

วิธีคิด  หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน

หมายเหตุ   1ม.=100ซม. :  2.54ซม.=1นิ้ว : 12นิ้ว  = 1ฟุต      

กำหนด  ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 900บาท หาราคาไม้จาก ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร

= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 350ซม/2.54(เป็นนิ้ว)/12(เป็นฟุต)

= 0.319 ลบ.ฟุต  (คิวฟุต)  x 900บาท(ราคาต่อคิวฟุต)

=  287.1 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)

และเมื่อได้อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของการหาค่าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนำค่าคงที่ที่หาได้มาคูณหรือหารขนาดไม้ได้ทันทีเลย   

เช่น

·        ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxฟุต  สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ =  1/144 (หรือหาร144 นั่นเอง)

·        ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxเมตร  สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ =  0.0228

เช่น
ข้อ1 ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต  = 1x4x3 / 144  = 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)

ข้อ2  ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร  = 1x4x3.5x0.0228 = 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)

 

09 เมษายน 2559

ผู้ชม 5567 ครั้ง

Engine by shopup.com