shopup.com

ดูบทความการออกแบบโต๊ะสนาม

การออกแบบโต๊ะสนาม

โต๊ะสนาม

โต๊ะสนามคือโต๊ะที่ใช้ภายนอกอาคาร เช่น วางไว้ในสวน หรือ บริเวณที่ๆโดดแดด โดนฝน อยู่ตลอด

ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกให้ดีตั้งแต่วัสดุ รูปแบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน

ไม้ที่นำมาใช้ โดยส่วนใหญ่จะเลือก ไม้สัก สาเหตุคือไม้สักเป็นไม้ที่มีอัตราการบิดตัวค่อนข้างต่ำ

ถ้าเทียบกับไม้ชนิดอื่น โดยมากไม้สักที่นำมาใช้จะใช้ไม้สักทองพม่า ที่มีอายุมากกว่า 25-30 ปีขึ้นไป

เนื่องจากเป็นไม้ที่โตเต็มที่ ส่วนที่เป็นกระพี้จะค่อนข้างน้อย และ ในเนื้อไม้ก็จะมีน้ำมันไม้สักที่ปลวกไม่ชอบ

13 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 829 ครั้ง

Engine by shopup.com