shopup.com

เก้าอี้หลุยส์ 

เป็นชื่อเรียกของเก้าอี้ที่มีลักษณะรูปทรงที่อ่อนช้อย มีการแกะสลัก เช่นดอกไม้ หรือ โลโก้ต่างๆ

ทำให้ตัวเก้าอี้ดูหรูหรา มีราคา โดยมักนิยมใช้ไม้สักเนื่องจากเป็นไม้ที่มีราคา มีเนื้อที่เหมาะสมที่จะใช้แกะสลัก

ไม่เหนียว/แข็งจนเกินไป

เก้าอี้หลุยส์

เรียงตาม :
Engine by shopup.com